Boligeiendom

//Boligeiendom

Verdi- og lånetakst

Ved en verditakst lages det en rapport etter befaring og oppmåling av boligen…

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport, tilpasset avhendingsloven, hvor det…

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske ogvedlikeholdsmessige …