Boretslag/Sameier

//Boretslag/Sameier

Tilstandsregistrering

En tilstandsanalyse fra oss er en grundig og detaljert beskrivelse av eiendommens tekniske …

Vedlikeholdsplan

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare en bygnings verdi. Å se til at vedlikehold blir …