Vedlikeholdsplan

Jevnlig vedlikehold er en forutsetning for å bevare en bygnings verdi. Å se til at vedlikehold blir gjennomført er en av de viktigste oppgavene til styret i et boligselskap.

Styrets vedlikeholdsplikt er regulert i Borettslagsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §20. Alle boligselskaper har i tillegg et sett med vedtekter som også regulerer styrets og andelshavers ansvar og plikter. Forsikringsvilkårene fra de enkelte forsikringsselskap inneholder også et sett med sikkerhetsforskrifter som man må forholde seg til.