Energimerking

//Energimerking

Energimerking yrkesbygg

Takstformidlingen AS har styrket sin kompetanse og kan vise til bred erfaring med å energimerke bygg og avdekke energisparende tiltak. Våre energieksperter tilfredsstiller alle krav NVE stiller. Vi benytter eksternt energiberegningsprogram i henhold til NS 3031 og eksporterer disse dataene til NVEs Energimerkesystem.

Vi hjelper gjerne med å utføre energiattester, og vi gjennomfører energivurderinger av alle typer bygg og tekniske anlegg.

Energimerking av bygninger er et EU‐initiativ som ble innført i Norge i 2003, hvor målet er å bidra til økt energieffektivitet i bygningsmassen. Fra 1. juli 2010 blir energimerking obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg.

Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Fristen for å ha utført denne merkingen første gang er 1. januar 2012. Se energimerking.no.

Eier av bygget er ansvarlig for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres gjennom megler, skal det komme frem hvilken karakter bygget har fått. Energikarakteren viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier eller leier bygget bruker bygningen.

Hensikten med energiattester er å sette fokus på energibruk i bygninger, og dessuten synliggjøre energisparende tiltak. Yrkesbygg skal energimerkes av eksperter.

Se Energimerkingved eksperter.