Kommunal sektor

//Kommunal sektor

Vi har en bredde i kompetansen som gjør oss i stand til å bistå kommunene med deres behov.

Eiendomsskatt

Våre medarbeidere har bistått et titalls kommuner med innføring av eiendomsskatt ogretaksering …

Matrikkelføring

Takstformidlingen AS har godkjente matrikkelførere og kan bistå kommunene med opprydding og …

Tomtevurdering

Tomteverdien er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi, vurdert etter påregnelig …

Rådgiving

Takstformidlingen AS kan bistå kommuner med rådgivning ved: Forprosjekt ved vurdering av eiendomsskatt …