Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Våre medarbeidere har bistått et titalls kommuner med innføring av eiendomsskatt ogretaksering. Vi har utviklet programmer som forenkler denne prosessen, samtidig som det bedrer kvalitetssikring av produktet.

For boligtakseringen har vi utviklet et program hvor registreringen foregår elektronisk. Dette gir også kunden en mulighet til å følge fremdriften i prosjektet fra dag til dag.

Ved næringstaksering har vi utarbeidet et eget program basert på avkastningsmetoden. Det utarbeides skjema for hver eiendom og samleskjema for alle eiendommene. Vi bistår kommuner som innfører eiendomsskatt eller foretar retakseringog/eller utvidelser av skatteområdet.

Ved eiendomsskatt er vi behjelpelige med:

  • Planleggingsfasen (takstprinsipper, informasjon til skatteytere, kommunikasjon med skatteytere)
  • Gjennomføringsfasen (besiktigelse av bygningsmassen, utføre nødvendig oppmåling/kontrollmåling)
  • Avslutningsfase (fremlegge og gjennomgang med takstnemd, gjennomføre utskrivningen av eiendomsskatt)