Rådgiving

Rådgiving

Takstformidlingen AS kan bistå kommuner med rådgivning ved:

  • Forprosjekt ved vurdering av eiendomsskatt
  • Generelle eiendomsspørsmål
  • Arealdisponering
  • Festetomter