Arealoppmåling / arealvurdering

///Arealoppmåling / arealvurdering

Arealoppmåling og arealvurdering

Vi foretar arealoppmåling etter NS3940, og arealvurdering av eiendommen, i tillegg til fordeling og opptegning av fellesarealer.