Byggelånsoppfølging

///Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser de har finansiert via byggelån. Takstformidlingen AS har et eget verktøy for byggelånsoppfølging, som er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.