IFRS-taksering

IFRS-taksering

Vi utfører taksering i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Dette innebærer en dekomponering av eiendommen da det er ulike avskrivningssatser på de forskjellige komponentene. Arbeidet utføres i nært samarbeid med revisor slik at rapporten legges på det nivået som kreves.