Leievurdering

Leievurdering

En leievurdering utføres som en rapport hvor man beskriver et sammendrag av makroøkonomi i Norge, eiendomsmarkedet, markedet generelt,i tillegg til positive og negative forhold i og rundt eiendommen/lokalet som leies. Det estimeres en markedsleie for eiendommen eller lokalet.

Markedsleie defineres som hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med lokalene ledige. Markedsleie er etter vårt syn ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leien flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke markedsleie. Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med 100% KPI hvert år.

Om ønskelig vurderes også eksisterende leiekontrakter.

Takstformidlingen AS utfører leievurderinger av:

  • Kontoreiendommer
  • Industri-, lager- og logistikkeiendommer
  • Kombinasjonslokaler
  • Retail (butikk-, senter- og serviceeiendommer)

Hotell og reiselivsanlegg