Miljøanalyse

Miljøanalyse

Ved frigjøring av tidligere industrieiendommer til boligformål kan det oppstå situasjoner med alvorlige helsekonsekvenser gjennom eksponering av helse- og miljøfarlige stoffer. Spredning av forurensning til omkringliggende områder er også en risiko. Kjennskap til eiendommens historie er derfor viktig for eliminering av helse- og miljøskadelige stoffer.

Miljølovgivningen er blitt strengere. Dersom det er mistanke om forurensning på en eiendom vil det kunne få kostbare følger. I forbindelse med eierskifte er begge parter tjent med at mest mulig informasjon om forurensningsgraden er avdekket før en eventuell handel gjennomføres. Dette vil minimere risikoene for uforutsette utgifter på et senere stadium.

Vi utfører intervju med tidligere brukere, inspeksjon av eiendommen, historisk gjennomgang av arealbruken og dokumentasjonen over eiendommen.