Vedlikeholdsplikt

Vedlikeholdsplikt

Vi opplever et stadig økende antall saker som dreier seg om leietakers plikter ved tilbakelevering av lokaler ved opphør av leiekontrakter. Dette reiser i hovedsak spørsmål om lokalenes standard ved leieforholdets begynnelse, leietakers plikt til vedlikehold i leieperioden og hvor omfattende standardreduksjon av lokalene utleier må akseptere. Problemstillingene kan også oppstå ved fornyelse av eksisterende leieforhold.

Vi tilbyr vurdering av leietakers/eiers plikt til vedlikehold ved avslutning av et leieforhold. Vurderingen benyttes for å tydeliggjøre ansvar og om dette er oppfylt. Vurderingen baseres på utført befaring og innholdet av leiekontrakten. Vurderingen angir et kostnadsoverslag for tiltakene som faller inn under leietakers/eiers ansvar.